Maak afspraak

Tarieven

Fysiotherapie is tegenwoodig direct toegankelijk waardoor je niet eerst langs de huisarts hoeft voor een verwijzing. Voorafgaand aan de intake en het onderzoek nemen we een screening af om er zeker van te zijn dat je aan het juiste adres bent.

Vergoeding bbb fysiotherapie 

Behandelingen door bbb, zowel in de praktijk als middels e consult, worden vergoed door alle zorgverzekeraars in Nederland, mits je aanvullend verzekerd bent. Er is wel een maximum aantal behandelingen, dit verschilt per polis.

Een overzicht van de beste polissen voor 2024 vind je hier.

Chronische indicatie

Bij een chronische indicatie worden de eerste 20 behandelingen vergoed vanuit de aanvullende verzekering en alle volgende behandelingen vanuit de basisverzekering. Heb je geen aanvullende verzekering dan betaal je de eerste 20 behandelingen zelf. bbb fysiotherapie heeft afspraken met alle zorgverzekeraars in Nederland.

Tarieven bbb fysiotherapie 2024 

  • € 49,00 zitting fysiotherapie (ook middels e-consult mogelijk)
  • € 59,00 zitting manuele therapie
  • € 65,00 intake en onderzoek (ook middels e-consult mogelijk)
  • € 60.00 eenvoudige korte rapportage
  • € 90.00 uitgebreide rapportage
  • € 29,00 toeslag behandeling aan huis of inrichting
  • € 219 Zwangerfit-cursus voor leden van bbb
  • € 249 Zwangerfit-cursus
  • € 35,00 bij afwezig zonder afzegging, of afzegging binnen 24 uur

Op onze tarieven is geen btw van toepassing. 

Eigen risico

Sinds 2008 is er een verplicht eigen risico in de basisverzekering ingevoerd voor iedereen die 18 jaar of ouder is. Het verplichte (minimale) eigen risico bedraagt ook in 2024 €385,-. Boven op dit verplichte eigen risico kan je – tegen betaling van een lagere nominale premie – kiezen voor een aanvullend eigen risico. Dit kan wettelijk tot maximaal €500,- (totaal: €850,- per volwassene). Alleen mensen die dit hebben gekozen bij het afsluiten van een zorgverzekering moeten dit vrijwillige eigen risico betalen zodra ze zorgkosten declareren. (Fysiotherapeutische) zorg die vanuit de aanvullende zorgverzekering wordt vergoed, valt niet onder het verplichte eigen risico.

Per verzekeringsjaar is er een eigen risico, die betaal je wanneer je daadwerkelijk gebruik maakt van de basisverzekering. Bijvoorbeeld voor de behandelingen fysiotherapie met een chronische machtiging. Kosten voor de huisarts, verloskundige zorg en kraamzorg, (gratis) bevolkingsonderzoeken en zorg die vanuit de aanvullende zorgverzekering wordt vergoed, vallen niet onder het eigen risico. Deze kosten tellen dus ook niet mee voor het eigen risico.

De vergoeding van fysiotherapie uit de basisverzekering is beperkt. Verzekerden met een aandoening die op de chronische lijst staat, krijgen vanaf de 21e behandeling vergoed. Zij moeten de eerste 20 behandelingen uit de aanvullende verzekering betalen of deze kosten voor eigen rekening nemen. De verplichting om de eerste 20 behandelingen zelf te betalen, is eenmalig en komt niet ieder jaar terug.
Uitzondering hierop zijn de aandoeningen waarvan de behandeling in de tijd beperkt is: jaar, half jaar of drie maanden.

Op verwijzing van de huisarts voor de indicatie artrose knie of artrose heup, heb je recht op 12 behandelingen per 12 maanden uit de basisverzekering, deze behandelingen komen niet ten laste van de aanvullende verzekering, wel komt dit ten laste van het eigen risico, afhankelijk wat er opgesoupeerd is, zullen de kosten gedeeltelijk of volledig vergoed worden.

Jongeren

Voor verzekerden jonger dan 18 jaar geldt eveneens de chronische lijst, maar zij hoeven de eerste 20 zittingen niet zelf te betalen. Chronische indicatie volgens de chronische lijst worden volledig vergoed voor de duur van het vastgestelde termijn. Voor niet chronische aandoeningen onder de 18 jaar, heb je recht op 18 behandelingen, afhankelijk van de polis kan dit zijn per indicatie of per jaar. Er zijn polissen die alle medische noodzakelijk behandelingen vergoeden.  Wanneer de maximale vergoeding is bereikt en de ouder waar het kind op de polis is bijgeschreven en aanvullende verzekering heeft met daarin fysiovergoeding, heeft het kind bovenop de 18 behandelingen uit de basisverzekering ook nog recht op de behandelingen uit de aanvullende verzekering zoals afgesloten door de ouder.